microtie >


Microtie

Microtie
Het woord microtie is afkomstig uit het Grieks en betekent letterlijk 'klein oor'.
De term wordt gebruikt voor een aangeboren afwijking waarbij de oorschelp niet goed of niet ontwikkeld is. De afwijking komt meestal voor aan één kant, maar soms zijn beide oren afwijkend.
Microtie komt voor bij één op de zesduizend baby's. De oorzaak is onbekend; wel weten we dat het al heel vroeg in de zwangerschap ontstaat.

Microtie kan als op zichzelf staande afwijking voorkomen, maar ook als deel van andere ziektebeelden. Microtie als onderdeel van hemifaciale microsomie blijft beperkt tot één oor en is niet erfelijk. Ook kan microtie deel uitmaken van het Treacher Collins syndroom; het is dan erfelijk en beide oren zijn in dat geval aangedaan.

Gradaties van oorafwijkingen (microtie)
 1. Het oor is aangelegd maar onderontwikkeld. De uitwendige gehoorgang is normaal of vernauwd.
 2. De bovenste helft van het oor ontbreekt en de onderste helft is misvormd. De uitwendige gehoorgang is  meestal niet aanwezig. De oorlel en oorschelp zijn herkenbaar.
 3. Er is alleen een oorlel en/of enkele kraakbeenrestjes. De oorlel staat meestal lager en meer naar voren.  De uitwendige gehoorgang is niet aangelegd.

Als de gehoorgang niet is aangelegd, kan ook het middenoor niet goed ontwikkeld zijn. Hierdoor kan het gehoor verminderd zijn, doordat geleiding van het geluid via de lucht niet mogelijk is. Het kind hoort dan door botgeleiding naar het binnenoor, dat doorgaans normaal is aangelegd. Indien nodig kunnen botgeleidende hoortoestellen (BAHA, zie onder) gedragen kunnen worden.

Behandeling
Gehoor- De KNO-arts zal door middel van gehoortesten onderzoeken hoeveel geluid wordt opgevangen. Bij microtie aan één kant kan met het andere oor goed worden gehoord. De KNO-arts zal dan beoordelen of herstel van de gehoorgang en het middenoor zinvol en haalbaar is.

Oorschelp- Redenen om een oorschelp te maken zijn zowel cosmetisch als functioneel, bijvoorbeeld voor het dragen van een bril. Een oorschelpreconstructie kan plaatsvinden met behulp van eigen weefsel of met niet-lichaamseigen materiaal. Wij geven de voorkeur aan lichaamseigen weefsel. Eén van de voordelen hiervan is dat het oor meegroeit met het kind.

De operaties
Een oorreconstructie bestaat uit twee en soms drie operaties met steeds een tussenliggende genezingsperiode van 6 maanden. Operaties worden voor ieder persoonlijk aangepast, afhankelijk van het bestaande oorrestant.

Bij de eerste operatie wordt kraakbeen van de ribben genomen. Van deze kraakbeenstukken wordt een model gemaakt in de vorm van een oorschelp. Het kraakbeenmodel wordt onder de huid gebracht op de plaats waar het oor moet komen en de oorlel naar de normale plaats gebracht. Het weggehaalde kraakbeen wordt door het lichaam weer aangemaakt zodat er geen deformiteiten in de borstkas ontstaan

Bij de tweede operatie wordt de oorschelprand losgemaakt van het hoofd, zodat het mogelijk wordt een bril te dragen. Dit wordt gedaan met een stukje kraakbeen dat als wig achter de oorschelp wordt bevestigd. Het kraakbeen moet worden bedekt met goed doorbloed weefsel. Hiervoor wordt een vlies gebruikt dat onder de behaarde hoofdhuid gelegen is (galea lap). Hierin bevindt zich een bloedvat. Over dit vlies wordt dan een huidtransplantaat aangebracht. Soms is nog een derde kleinere operatie nodig om het oor op details te verbeteren.

Leeftijd oorreconstructie
Vanaf ongeveer het achtste jaar is oorreconstructie mogelijk alhoewel we liever de operatie rond het tiende, zodat er meer kraakbeen beschikbaar is voor de reconstructie van een oorschelp. Het beste tijdstip voor operatie hangt ook af van de motivatie van het kind.

Meer weten?
Bel om een afspraak te maken met de polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnr: 088 - 320 24 00

 

Overige chirurgische ingrepen m.b.t. oorafwijkingen zijn:

Microtie
Afstaande oren

 Locaties

  Nieuwegein
 

Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein
Tel.: 088 - 320 24 00
Routebeschrijving

  Utrecht
  Soestwetering 1
3543 AZ Utrecht
Tel.: 088 - 320 24 00
  Overvecht
  Neckardreef 6
3562 CN Utrecht
Tel.: 088 - 320 24 00
  Houten
  Hollandsspoor 5
3994 VT Houten
Tel.: 088 - 320 24 00
 
Plastische chirurgie
 Hand- en polschirurgie
 Borstreconstructie
 Cosmetische chirurgie
 Volwassen schisis team
 Oorafwijkingen, microtie
 Kinderchirurgie
 Huidafwijkingen
 Post- bariatrische chirurgie