handchirurgie >


Microchirurgisch herstel van zenuwen

Inleiding:
Zenuwen zorgen ervoor dat informatie van de hersenen wordt doorgegeven aan de ledematen waarbij met name de aansturing van spieren van belang is (motorische zenuwen). Omgekeerd vervoeren zenuwen informatie van de ledematen naar de hersenen, met name informatie over pijn, aanraking, tast en temperatuur (sensibele zenuwen). Grotere zenuwen van onderarm en pols zijn vaak gemengde zenuwen, die beide typen zenuwvezels bevatten.

Uitval van zenuwfunctie:
Zenuwfunctie kan uitvallen door ongevallen (doorsnijding en/of kneuzing) en door langdurige verhoogde druk (compressie) zonder dat er sprake is van een ongeval. Zenuwuitval uit zich door een verminderde functie van spieren en pezen dan wel door een verminderd gevoel in het bij de zenuw behorend gebied.

Onderzoeken:
In geval van een ongeval wordt voor de operatie de motorische en sensibele functie van de hand of arm getest. Aan de hand daarvan kan meestal een redelijk betrouwbare indruk worden gekregen van de mate van zenuwletsel. Een enkele keer is de uitval beperkt of moeilijk vast te stellen. In dat geval kan door middel van electromyografisch onderzoek via de afd. neurofysiologie objectieve informatie over de functie van de zenuw worden verkregen. De mate van gevoelsverlies kan door de ergotherapeute worden vastgelegd door een Semmes-Weinstein test . Door middel van zenuwgeleidings-onderzoek en/of Semmes-Weinstein test kan ook het herstel van een zenuw na operatie worden gevolgd.

Operatie:
In geval van letsel van de zenuw tengevolge van een trauma verdient het over het algemeen aanbeveling de zenuw te herstellen. Zenuwen bestaan uit een complexe structuur van zenuwvezels. Deze zenuwvezels dienen zo goed mogelijk weer aan elkaar gekoppeld te worden. Dit betekent dat operatief herstel van de zenuw doorgaans plaatsvindt onder de microscoop met zeer fijn instrumentarium en hechtmateriaal (microchirurgisch herstel).

Na de operatie:
Na de operatie wordt het aangedane deel van de hand meestal gedurende een periode van 1-2 weken geïmmobiliseerd in een gipsspalk. Daarna kan de beweging van het aangedane gebied voorzichtig worden hervat. De herstelde zenuw functioneert dan echter nog niet. Dit heeft te maken met het feit dat de zenuwvezels opnieuw door de zenuwnaad via hun kanaaltjes moeten uitgroeien richting hun eindorganen ( de bijbehorende spier of het bijbehorende huidgebied). De uitgroei van deze vezels start na ongeveer 2 weken en gaat dan gemiddeld met ongeveer 1 mm per dag. Dit betekent dat bij doorsnijding van een gevoelszenuw aan de basis van de middenvinger het gemiddeld wel 3 maanden duurt voordat de eerste vezels de top van de vinger weer hebben bereikt en herstel van het gevoel begint. Tijdens deze uitgroei gaan vaak zenuwvezels verloren of komen niet op precies de goede plaats terecht. Dit proces is verder niet of nauwelijks te beïnvloeden. Bovenstaande betekent dat zenuwherstel vaak niet volledig zal zijn. Het uiteindelijke zenuwherstel is vaak pas na 6-12 maanden definitief te beoordelen. De uitgroei van zenuwvezels is op kinderleeftijd beter dan op volwassen leeftijd.

Indien er door een ongeval een stuk zenuw verloren is gegaan kan de zenuw soms hersteld worden door er een stuk van een andere zenuw tussen te zetten (zenuwgraft). Daarvoor moet uit een ander deel van het lichaam een zenuw moet worden geoogst. Dit betekent vaak een zekere mate van functieverlies in het gebied waar deze zenuw wordt verwijderd. Een dergelijke benadering is alleen zinvol indien de functie van de zenuw welke beschadigd is door het ongeval belangrijker is dan de functie van de zenuw welke wordt gebruikt voor het overbruggen van het tekort.
Als donorzenuw wordt meestal een gevoelszenuw uit de onderarm of uit de kuit gebruikt.

Meer weten?
Bel om een afspraak te maken met de polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnr: 088 - 320 24 00

 

Overige handchirurgische ingrepen zijn:

Hokkende vinger
Malletvinger
Vingergewricht uit de kom
Ziekte van Dupuytren
Carpale Tunnel syndroom
Ganglion
Artrose van hand- en polsgewrichten
Klassieke reumatoïde artritis
Morbus Quervain
Dystrofie
Carpometacarpale arthrose van de duimbasis
Polsprothese
Microchirurgisch herstel van zenuwen

 Locaties

  Nieuwegein
 

Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein
Tel.: 088 - 320 24 00
Routebeschrijving

  Utrecht
  Soestwetering 1
3543 AZ Utrecht
Tel.: 088 - 320 24 00
  Overvecht
  Neckardreef 6
3562 CN Utrecht
Tel.: 088 - 320 24 00
  Houten
  Hollandsspoor 5
3994 VT Houten
Tel.: 088 - 320 24 00
 
Plastische chirurgie
 Hand- en polschirurgie
 Borstreconstructie
 Cosmetische chirurgie
 Volwassen schisis team
 Oorafwijkingen, microtie
 Kinderchirurgie
 Huidafwijkingen
 Post- bariatrische chirurgie