handchirurgie >


Dystrofie (complex regionaal pijn syndroom)

Dystrofie is een complicatie die na een letsel ( stoten, kneuzing, snee, of breuk) of een operatie aan een ledemaat kan ontstaan. Dystrofie is één van de belangrijkste oorzaken van functieverlies en invaliditeit na ongevallen of operaties aan een ledemaat.

Klachten
Een combinatie van verschijnselen kan hierbij optreden: doorbloedingsstoornissen, tekenen van ontsteking, tekenen van zuurstofgebrek, structuurafwijkingen in weefsels, zweetstoornissen, zenuwstoornissen. Patiënten melden de volgende problemen: pijn, temperatuursverschil, bewegingsbeperking, kleurverandering, overgevoeligheid (zogenaamde aanrakingspijn), beven, onwillekeurige bewegingen, spierspasmen, verlamming, atrofie, zwelling en veranderingen in
haar- en nagelgroei. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘warme dystrofie’ (95% van de gevallen), waarbij de huid rood is en warm aanvoelt, en ‘koude dystrofie’ (5% van de gevallen) waarbij de hand koud aanvoelt, de huidskleur blauwig is en de doorbloeding gestoord is. Niet iedere patiënt heeft alle klachten en de ernst wisselt per individu en per ingreep of letsel.

Oorzaak
Er is nog steeds geen eenduidigheid is over de oorzaak van dystrofie. Wel zijn er een aantal theorieën over het ontstaan van dystrofie:
- een overreactie van het sympathisch zenuwstelsel
- een abnormale (steriele) ontstekingsreactie waarbij zuurstofradicalen een grote rol spelen of
- een lokale zenuwontsteking.

De kans op het ontstaan van dystrofie na een ingreep of ongeval is van te voren niet te testen of vast te stellen.

Behandeling
Omdat de precieze oorzaak van dystrofie onbekend is, worden vele behandelingen toegepast. De specifieke klachten en verschijnselen van de individuele patiënt zijn leidend bij het kiezen van de behandeling(en).
De behandeling met medicijnen richt zich naast pijnstilling op het remmen van de ontsteking en zonodig het stimuleren van de doorbloeding. In de acute fase van dystrofie wordt aanbevolen om zuurstofradicalenvangers te gebruiken. Pijnbestrijding bestaat bij dystrofie in eerste instantie uit paracetamol. Om de ontsteking te remmen worden ontstekingsremmende pijnstillers voorgeschreven. Deze middelen worden ook wel NSAID’s genoemd (niet-steroïde ontstekingsremmende middelen).
Bij dystrofie is er sprake van afname van de belastbaarheid van de aangedane hand en sprake van pijn. Waardoor de patiënt de hand/arm vaak minder gaat gebruiken. De sleutel tot herstel ligt, vooral bij een recent ontstane dystrofie, echter in het gedoseerd bewegen en het weer leren inschakelen van de aangedane hand. Hierbij zijn oefeningen met de handtherapeut en thuis van belang (o.a. zelfmassage). Het beste is hier in een zo vroeg mogelijk stadium mee te beginnen voor een zo goed mogelijk functieherstel. TENS (transcutane elektrische zenuwstimulatie) en DMSO zalf kan bij dystrofiepatiënten als aanvullende behandeling worden geprobeerd. De duur van de behandeling wisselt sterk (van enkele weken tot een jaar).

Protocol
De behandeling van post traumatisch dystrofie is in het St Antonius Ziekenhuis in een protocol vastgelegd en vraagt op het gebied van de hand en pols vaak een multidisciplinaire benadering (hand- en ergotherapie, revalidatie arts, pijnteam). Omdat de klachten wisselen per patiënt blijft ook binnen de protocollaire behandeling individuele benadering (op maat) vereist.

Prognose
De mate van herstel wisselt per patiënt

Meer weten?
Bel om een afspraak te maken met de polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnr: 088 - 320 24 00

 

Overige handchirurgische ingrepen zijn:

Hokkende vinger
Malletvinger
Vingergewricht uit de kom
Ziekte van Dupuytren
Carpale Tunnel syndroom
Ganglion
Artrose van hand- en polsgewrichten
Klassieke reumatoïde artritis
Morbus Quervain
Dystrofie
Carpometacarpale arthrose van de duimbasis
Polsprothese
Microchirurgisch herstel van zenuwen

 Locaties

  Nieuwegein
 

Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein
Tel.: 088 - 320 24 00
Routebeschrijving

  Utrecht
  Soestwetering 1
3543 AZ Utrecht
Tel.: 088 - 320 24 00
  Overvecht
  Neckardreef 6
3562 CN Utrecht
Tel.: 088 - 320 24 00
  Houten
  Hollandsspoor 5
3994 VT Houten
Tel.: 088 - 320 24 00
 
Plastische chirurgie
 Hand- en polschirurgie
 Borstreconstructie
 Cosmetische chirurgie
 Volwassen schisis team
 Oorafwijkingen, microtie
 Kinderchirurgie
 Huidafwijkingen
 Post- bariatrische chirurgie