Hand- en Polschirurgie

De onderstaande specialisten werken in dit team:

Plastische chirurgen gespecialiseerd in de Hand- polschirurgie:
- Drs. A. Braakenburg
- Dr. A.B. Mink van der Molen

Handtherapeuten:
- Laura Broekman
- Tessa Cattenstrat
- Titia van Dijken
- Kevin IJspeert
- Anne Kraaijeveld
- Lies van Rijnsbergen

Ergotherapeuten:
- Ilse Damman
- Rozemarijn Moet
- Rina Wouters

Revalidatiearts:
- Drs. A. Langezaal-Flohil

Reumatoloog:
- Dr. E.V. ter Borg

Combi-spreekuren:
Drs. Braakenburg en dr. Mink van de Molen hebben combispreekuren, samen met de hand -en ergo therapeuten, waar nieuwe patiënten gezien worden en geopereerde patiënten terug gezien worden. Dit biedt de gelegenheid de behandeling individueel te volgen en zo nodig bij te stellen. Bij bijkomende problemen, neven diagnosen of consequenties voor het werk van de patiënt, komen bij deze spreekuren ook de revalidatieartsen en reumatoloog.
Wilt u hiervoor bij een van de handchirurgen maken bel dan met 030-6092006

Hand - en ergotherapie:
De handtherapeuten en ergotherapeuten die in het team werken, zijn allemaal speciaal geschoold en gecertificeerd in Rotterdam. Zij werken protocollair met aandacht voor individuele problematiek.
Behandeling door de hand- en/of ergotherapie kan vaak uw hand- en of polsklachten verminderen of verhelpen. Zij geven u tips of instrumenten om in het dagelijks leven om te gaan met eventuele beperkingen. Zij begeleiden u rondom een operatie aan uw hand en of pols. Alleen zo kan het herstelproces van een operatie optimaal verlopen. Voor het resultaat is vanzelfsprekend ook uw inzet van groot belang.

Er zijn verschillende oorzaken van letsels, waarbij handtherapie nodig is.
- Pols- hand- en vingerletsels die niet worden geopereerd, zoals een breuk, een gewricht dat uit de kom is   geweest, het afscheuren van een pees, enzovoorts;
- Pees-, gewrichts- en zenuwletsels die geopereerd worden, zoals het carpaal tunnelsyndroom, de ziekte van   Dupuytren en andere chirurgische ingrepen aan uw hand, bijvoorbeeld na een ongeval;
- Overbelastingsklachten en CANS (afkorting van Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder; vroeger werd dit   RSI genoemd), zoals peesonstekingen en peesschedeontstekingen (bijvoorbeeld een tenniselleboog, M.   Quervain, trigger finger) en zenuwbeklemmingen (bijvoorbeeld carpaal tunnelsyndroom);
- Overige aandoeningen, zoals gewrichtsslijtage en gewrichtsontsteking (artrose, reuma), neurologische   aandoeningen (hemiplegie, spasticiteit), onbegrepen chronische polsklachten en een Chronisch Regionaal   Pijnsyndroom (vroeger noemden we dit posttraumatische dystrofie).

Meer weten?
Bel om een afspraak te maken met de polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnr: 088 - 320 24 00
of met de polikliniek handtherapie telefoonnr: 088-3207750

 

Overige handchirurgische ingrepen zijn:

Hokkende vinger
Malletvinger
Vingergewricht uit de kom
Ziekte van Dupuytren
Carpale Tunnel syndroom
Ganglion
Artrose van hand- en polsgewrichten
Klassieke reumatoïde artritis
Morbus Quervain
Dystrofie
Carpometacarpale arthrose van de duimbasis
Polsprothese
Microchirurgisch herstel van zenuwen

 Locaties

  Nieuwegein
 

Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein
Tel.: 088 - 320 24 00
Routebeschrijving

  Utrecht
  Soestwetering 1
3543 AZ Utrecht
Tel.: 088 - 320 24 00
  Overvecht
  Neckardreef 6
3562 CN Utrecht
Tel.: 088 - 320 24 00
  Houten
  Hollandsspoor 5
3994 VT Houten
Tel.: 088 - 320 24 00
 
Plastische chirurgie
 Hand- en polschirurgie
 Borstreconstructie
 Cosmetische chirurgie
 Volwassen schisis team
 Oorafwijkingen, microtie
 Kinderchirurgie
 Huidafwijkingen
 Post- bariatrische chirurgie