borstreconstructie >


Soorten Mastectomie

Het ontwerp en de kwaliteit van de borstamputatie is een belangrijke factor voor het esthetische resultaat van de gereconstrueerde borst. Meerdere factoren, zoals borstomvang, kwaliteit van uw huid, symmetrie, gewenste borstomvang, locatie van de tumor,en reeds bestaande littekens bepalen wat de meest geschikte chirurgische benadering is, het ontwerp van de mastectomie moet zorgvuldig worden afgestemd op de individuele patiënt en het type van de wederopbouw.

Huid-sparende mastectomie
Bij een huid-sparende mastectomie behoudt u het grootste deel van de normale borst huid en dit zorgt voor een reconstructie met meer natuurlijke contouren en minder zichtbare littekens. De tepel en tepelhof worden verwijderd om oncologische redenen omdat ze in verbinding staan met het onderliggende borstweefsel. Grote studies over de oncologische uitkomst van de huid-sparende mastectomie suggereren dat het even effectief is als traditionele borstamputatie in het verwijderen van de kanker. De wederopbouw na de huid-sparende borstamputatie kan worden gebaseerd op implantaten of autologe (van de patiënt zelf) weefsel en zal een tepel-areola reconstructie als tweede fase hebben.

Tepel-sparende borstamputatie
Meer recentelijk is de huid-sparende mastectomie uitgebreid met het behoud van tepel en tepelhof (de gepigmenteerde huid rond de tepel). Deze techniek kan toegepast worden als de tumor aan een aantal criteria voldoet en gebeurt alleen na overleg met uw oncologisch chirurg. Deze techniek biedt de meest natuurlijk voorkomende gereconstrueerde borst. Echter, omdat de tepel nauw verbonden is met het onderliggende borstweefsel, is het behoud van de tepel geassocieerd met potentiële oncologische risico’s.

Tepel-sparende procedures die zijn uitgevoerd sinds de jaren 1970 toonde een toegenomen risico dat de kanker terugkeert in de tepel in vergelijking met traditionele borstamputaties. Meer recente studies, omschrijven echter criteria die het mogelijk maken de juiste selectie van patiënten te maken, bij wie occulte kanker in de tepel zeer onwaarschijnlijk is. Zij worden kandidaten voor een tepel-sparende borstamputatie. oncologisch chirurgen kunnen overwegen een tepel te sparen bij patiënten bij wie de tumor voldoende klein is (meestal minder dan 3-4 cm) en ver (minstens 2-4 cm) van de tepel vandaan, of bij patiënten die een profylactische mastectomie moeten ondergaan. De wederopbouw na tepel-sparende borstamputatie kan worden gebaseerd op implantaten of autologe (van de patiënt zelf) weefsel. Een tweede operatie, om de reconstructie te verfijnen kan wenselijk zijn om het esthetische resultaat te optimaliseren.

Tepelhof-sparende borstamputatie
Een tepelhof-sparende mastectomie biedt een natuurlijk-ogende borst reconstructie die bijna vergelijkbaar is met een tepel-sparende borstamputatie, terwijl het de oncologische risico’s in verband met een tepel-sparende borstamputatie verminderd. . In de tepelhof zitten wel kliertjes, montgomery klieren, die deel uit maken van borstklierweefsel.
Met een tepelhof-sparende mastectomie wordt de gepigmenteerde huid rond de tepel bewaard, terwijl een onderliggende flap wordt gebruikt om de tepel te reconstrueren. Een tepelhof-sparende mastectomie is het meest geschikt voor patiënten met een gunstige borst huid (geen overmatige ptosis), en die kandidaat zijn voor autologe borstreconstructie (met behulp van eigen weefsel). Als een implantaat reconstructie wordt gebruikt met een tepelhof-sparende mastectomie, kan de tepel later worden gereconstrueerd met behulp van de huid van de tepelhof

huid-verkleinende mastectomie
Bij patiënten met een aanzienlijke ptosis( hangen) van de borsten of grote borsten, kan de mastectomie worden ontworpen met behulp van een huid-verkleinings patroon als typisch gebruikt wordt in een borstverkleining of borstlift procedure. Dit verwijdert de overtollige huid en resulteert in een gunstiger vorm van de gereconstrueerde borst. Ook kan deze aanpak leiden tot een minder opvallend litteken in vergelijking met een standaard aanpak borstamputatie. Deze methode is geschikt voor vrouwen met een grotere borstomvang( vanaf een c/d cup)en kan zeer goed gebruikt worden bij implantaat reconstructies. Het onderste deel van de overtollige huid wordt dan gebruikt om samen met de borstspier de expander of definitieve prothese te bedekken als een beschermlaag onder de huid. De littekens hebben een ankervorm.

Meer weten?
Bel om een afspraak te maken met de polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnr: 088 - 320 24 00

Overige behandelingen en informatie m.b.t. borstreconstructie:

Directe versus indirecte reconstructie
Radiotherapie
Reconstructie van de bestraalde borst na lumpectomie
Genetische testen en profylactische mastectomie
Soorten Mastectomie
Reconstructie met een expander ( ballon)
Latissimus dorsi Flap
SGAP Flap
DIEP Flap

 Locaties

  Nieuwegein
 

Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein
Tel.: 088 - 320 24 00
Routebeschrijving

  Utrecht
  Soestwetering 1
3543 AZ Utrecht
Tel.: 088 - 320 24 00
  Overvecht
  Neckardreef 6
3562 CN Utrecht
Tel.: 088 - 320 24 00
  Houten
  Hollandsspoor 5
3994 VT Houten
Tel.: 088 - 320 24 00
 
Plastische chirurgie
 Hand- en polschirurgie
 Borstreconstructie
 Cosmetische chirurgie
 Volwassen schisis team
 Oorafwijkingen, microtie
 Kinderchirurgie
 Huidafwijkingen
 Post- bariatrische chirurgie